Dragi učesniče Empple festivala,

Skeniranjem QR koda je otključan pristup video lekciji, “Psihološke igre”, koja je pripremljena posebno za tebe kao poklon od kompanije Balance Broadcast.

Na našem sajtu te čeka mnogo drugih inspirativnih video sadržaja koji će ti pomoći da nastaviš sa svojim ličnim i profesionalnim razvojem.

Link na kojem možeš pogledati naše video sadržaje je sledeći: https://balancebroadcast.com/video-projekti/